O FIRMIE OFERTA REFERENCJE SYSTEMY GALERIA KONTAKT

Ochrona fizyczna obiektów

System stacjonarnej ochrony fizycznej polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu.Zadaniem  pracowników jest nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem znajdujących się tam osób i ochrona mienia przed zaborem i zniszczeniem. Zakres obowiązków i plan zabezpieczenia obiektu opracowywany jest
z uwzględnieniem Państwa sugestii i oczekiwań.

Wstępny zakres obowiązków pracownika ochrony:

  1. ewidencja ruchu samochodowo -  pieszego

  2. udzielanie  informacji petentom i kierowanie ich do właściwych rejonów

  3. prowadzenie ewidencji kluczy, plombowanie oraz i sprawdzanie pomieszczeń i ich zabezpieczeń po zakończonej pracy

  4. stałe patrolowanie terenu wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym  zagrożeniu

  5. kontrola wszystkich osób wchodzących i wychodzących  poza godzinami pracy

  6. sporządzanie całodobowych raportów z przebiegu służby i wszelkich zdarzeń

  7. inne obowiązki, opracowane zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem

SYSTEM MONITORINGU

   Skuteczny i najtańszy środek zabezpieczenia mienia
system ten opiera się na zaawansowanych technicznie systemach alarmowych i mobilnych grupach interwencyjnych.
System monitoringu składa się z nowoczesnych układów elektronicznych przekazujących napływające z terenu informacje do stacji monitorowania.
Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym w terenie ze wskazaniem obiektów, w których nastąpiło naruszenie  
dozorowanych stref .

   Zadaniem grupy interwencyjnej jest dotarcie do obiektu w godzinach szczytu w czasie nie dłuższym niż 15 minut , natomiast w godzinach nocnych do 5 minut.

   Jednocześnie operator stacji monitorowania może natychmiast powiadomić odpowiednie  służby : Straż  Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

KONWOJOWANIE

Usługę konwojowania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998r., w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858). Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed rabunkiem, kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem i dostarczenie go w stanie nienaruszonym adresatowi . Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań.HANDLOWIEC

Jakub Piechnik
509-841-795


j.piechnik@ochrona-luna.pl
Do naszych klientów należą :

- Akademia Medyczna
- Politechnika Śląska
- Hope Medical Institute Usa - Katowice
- Toyota
- Hkl Baumaschinen Polska
- Ośrodek Pomiarów I Automatyki Pw S.A
- Lifton Polska

W OFERCIE RÓWIEŻ :

- Patrole interwencyjnee
- System monitoringu

- Ochrona osobista
- Ochrona fizyczna obiektów

- Ochrona imprez masowych
- Konwojowanie wartości pienięznych

- Montaż systemów alarmowych
- Projekt
- Montaż
- Serwis

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilka zdjęć z naszej galerii :


O FIRMIE   |  PRACA  |  WSPÓŁPRACA  |  KONTAKT

Copyright © 2009 Goldstudio.com.pl Wszelklie prawa zastrzeżone